Cartes-fiches

Cartes-fiches 111 Cartes-fiches
Utilisateurs 1 Utilisateurs
Langue Deutsch
Niveau Autres
Crée / Actualisé 06.07.2022 / 31.07.2022
Attribution de licence Non précisé
Lien de web
Intégrer
44 Réponses exactes 67 Réponses textes 0 Réponses à choix multiple
Fermer la fenêtre

Alltag

en vardag

vardagen

vardagar

vardagarna


singular (obestämd form, bestämd form), plural (obestämd form, bestämd form)
Fermer la fenêtre

Blog

en blogg

bloggen

bloggar

bloggarna


singular (obestämd form, bestämd form), plural (obestämd form, bestämd form)
Fermer la fenêtre

über etwas berichten

att berätta om

berättar om

berättade om

berättat om


Infinitiv, Präsens, Präteritum, Perfektform
Fermer la fenêtre

aufstehen

att stiga upp

stiger upp

steg upp

stigit upp


Infinitiv, Präsens, Präteritum, Perfektform
Fermer la fenêtre

erwachen, wach werden

att vakna

vaknar

vaknade

vaknat

Fermer la fenêtre

früh

(en) tidig

(ett) tidigt

(den/det/de) tidiga


En-Form, Ett-Form, Plural
Fermer la fenêtre

Nachricht(en)


Ich lese die Nachrichten in der Zeitung.

en nyhet

nyheten

nyheter

nyheterna


Jag läser nyheterna i tidningen.
Fermer la fenêtre

Gespräch

ett samtal

samtalet

samtal

samtalen


singular (obestämd form, bestämd form), plural (obestämd form, bestämd form)