Lernkarten

Karten 57 Karten
Lernende 8 Lernende
Sprache English
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 28.09.2019 / 21.09.2020
Lizenzierung Kein Urheberrechtsschutz (CC0)     (Lukas D)
Weblink
Einbinden
0 Exakte Antworten 57 Text Antworten 0 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen

Tabloidpress

 

Kvällspress” med ursprung i USA. Litet format, lösnummer. Anpassat för att tas med i “stressen”, på tunnelbanan, bussen etc. Expanderade 1960-talet. Inspiration av “penny-tidningarna”. 

Fenster schliessen

Traditionella Medier

 

Dagstidningar, tidskrifter, radio och TV

 

Fenster schliessen

Etermedier

Radio och TV

 

Fenster schliessen

Skillnader sociala medier tll traditionella medier

  • Tvåvägskommunikation
  • Interaktivitet
  • Prosumers (publik kan skapa innehåll själv
  • Möjlighet till personlig innehåll (kommunikation som liknar samtal)
Fenster schliessen

Ritualiserad medieanvändning enligt Wadbring?

Vanemässig, handlar mer om att fördriva tid, passivt deltagande

Fenster schliessen

Instrumentella medieanvändning enligt Wadbring?

Människor söker aktivt specifikt, målorienterad nyttoinriktad innehåll.

Fenster schliessen

Crossmedia

Separata berättelser i olika mediekanaler

(t.ex TV-artikel kompletteras med text på webben)

Fenster schliessen

Ifrågsättande perioden

1955-1977

  • Monopolet ifrågsattes i samband med introduktion av tv
  • Stöd av tidningsutgivarna