Lernkarten

DuoBelt Mario
Karten 47 Karten
Lernende 1 Lernende
Sprache English
Stufe Andere
Erstellt / Aktualisiert 14.11.2012 / 15.11.2012
Lizenzierung Kein Urheberrechtsschutz (CC0)
Weblink
Einbinden
1 Exakte Antworten 46 Text Antworten 0 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen

Bańdzioch Kominiarski

Otwór dolny (główny) znajduje się w północnym zboczu masywu Kominiarskiego Wierchu w Żeleźniakowym Wierchu ponad Żlebem Żeleźniak, natomiast otwór górny - w północnym zboczu Kominiarskiego Wierchu ponad Żlebem Zabijak.

Fenster schliessen

Czarna

Główny i drugi otwór jaskini znajdują się w Dolinie Kościeliskiej, w masywie Organów, wśród skałek u podnóża Czarnej Turni; trzeci otwór znajduje się w lewym orograficznie zboczu Żlebu pod Wysranki, nad Halą pod Upłazem. Czwarty otwór położony jest w Czarnej Turniczce, na N i kilka metrów powyżej głównego otworu.

Fenster schliessen

Pod Wantą

Dolina Miętusia, na prawym (or.) zboczu Doliny Litworowej, w połowie najbardziej południowego pasma skałek Ratusza Miętusiego, z prawej (or.) strony drugiego, idąc od północy, żlebiku, nad małym, rosnącym w poprzek żlebu płatem kosówki.

Fenster schliessen

Kasprowa Niżnia

Przy dnie Doliny Kasprowej, w północnym skraju zbocza Zawraciku Kasprowego, na południe od Kasprowej Polany.

Fenster schliessen

Kasprowa Średnia

W prawym orograficznie zboczu Doliny Kasprowej, w południowej części zachodniego zbocza Zawraciku Kasprowego. Charakterystyczny, kwadratowy otwór, dobrze widoczny z dna doliny, znajduje się na niewielkiej półce w ścianie, 15 m nad piargami. W tej samej tu

Fenster schliessen

Kasprowa Wyżnia

W prawym orograficznie zboczu Doliny Kasprowej, w Zawraciku Kasprowym, nieco ku W od grani głównej.

Fenster schliessen

Koprowa Studnia

Dolina Małej Łąki, w prawym (or.) zboczu Doliny Małej Łąki, w NW zboczu Kopy Kondrackiej, w skałach lewego (or.) ograniczenia Koprowego Żlebu.

Fenster schliessen

Litworowa Studnia

Dolina Miętusia, Dolina Litworowa, nad Doliną Litworową, tuż pod granią, w pobliżu Przełęczy Litworowej.