Lernkarten

Karten 43 Karten
Lernende 1 Lernende
Sprache English
Stufe Andere
Erstellt / Aktualisiert 27.03.2016 / 29.03.2016
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
Einbinden
0 Exakte Antworten 43 Text Antworten 0 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen
Relative clauses (jelzõi[/vonatkozó] mellékmondat) köre
Olyan alárendelõ mellékmondatok sorolandók ide, amelyekben a két tagmondat között ami, amely, ahol, akinek a …, aminek a …, stb. vonatkozó névmás áll.
Fenster schliessen
A Relative Clause-ok helyes használatának 3 lépcsõje
1. Mikor melyik kötõszó használandó. (Defining clause - egy mellékmondattal meghatározza a mondatot.) 2. Mikor hagyható el a kötõszó. (V: Non-defining clause esetén.) 3. Mikor kell vesszõt kitenni a tagmondatok közé és mikor nem.
Fenster schliessen
A leggyakrabban használt kötõszavak
1. Who/that 2. Which/that 3. Whom 4. What 5. Whose 6. Where 7. When 8. Why
Fenster schliessen
A leggyakrabban használt kötõszavak: 1. Who/that
1. Who - aki(k), aki(ke)t
Fenster schliessen
A leggyakrabban használt kötõszavak: 2. Which/that
2. Which - amely(ek), amelyet, ami, amit
Fenster schliessen
A leggyakrabban használt kötõszavak: 3. Whom
3. Whom - akit (beszédben igen ritka - amikor elöljárószóval áll)
Fenster schliessen
A leggyakrabban használt kötõszavak: 4. What
4. What - az(t) a dolog/dolgot, ami(t) (mindig igére utal vissza, nyelvészetileg nem is ide tartozik, de célszerû itt tárgyalni a which és what közötti választás miatt)
Fenster schliessen
A leggyakrabban használt kötõszavak: 5. Whose
5. Whose - aki(k)nek a …., aminek a …