Lernkarten

Karten 35 Karten
Lernende 1 Lernende
Sprache English
Stufe Andere
Erstellt / Aktualisiert 19.01.2015 / 21.01.2015
Lizenzierung Kein Urheberrechtsschutz (CC0)
Weblink
Einbinden
0 Exakte Antworten 35 Text Antworten 0 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen

If only you were here

ruguo ni zai zheli jiu hao le

Fenster schliessen

To put something somewhere

Bâ Something Fàngài Somewhere shang/xia/li/wai (position)

Fenster schliessen

I thought you were only a teacher

wo yîwéi nî zhî shi laoshi

Fenster schliessen

I did not finish

meiyou zuo wan!

Fenster schliessen

do a favour

Qing bang wo yige mang (busy)

Fenster schliessen

I did not see anybody

shei dou meiyou kan jian

Fenster schliessen

Tell reception to let my visitor up to me

qing gaosu qiantai rang wode kehu shanglai

Fenster schliessen

Tell sam not to buy me lunch today

Qing gaosu Sam jintian bu yong mai zhongfan gei wo