Premium Partner

Mandarin 3 senteneces

various sentences E to Mandarin

various sentences E to Mandarin


Kartei Details

Karten 35
Sprache English
Kategorie Übrige
Stufe Andere
Erstellt / Aktualisiert 19.01.2015 / 21.01.2015
Lizenzierung Kein Urheberrechtsschutz (CC0)
Weblink
https://card2brain.ch/box/mandarin_3_senteneces
Einbinden
<iframe src="https://card2brain.ch/box/mandarin_3_senteneces/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

If only you were here

ruguo ni zai zheli jiu hao le

To put something somewhere

Bâ Something Fàngài Somewhere shang/xia/li/wai (position)

I thought you were only a teacher

wo yîwéi nî zhî shi laoshi

I did not finish

meiyou zuo wan!

do a favour

Qing bang wo yige mang (busy)

I did not see anybody

shei dou meiyou kan jian

Tell reception to let my visitor up to me

qing gaosu qiantai rang wode kehu shanglai

Tell sam not to buy me lunch today

Qing gaosu Sam jintian bu yong mai zhongfan gei wo