Lernkarten

Kamila Krzyśko
Karten 50 Karten
Lernende 1 Lernende
Sprache Italiano
Stufe Andere
Erstellt / Aktualisiert 18.03.2013 / 11.04.2013
Lizenzierung Kein Urheberrechtsschutz (CC0)
Weblink
Einbinden
50 Exakte Antworten 0 Text Antworten 0 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen

Dzieci zaczynają dostarczać trochę kłopotów.

The kids start to cause a bit of trouble.

I bambini iniziano a procurare un po' di guai.
Fenster schliessen

dostarczyć coś komuś

provide sb with sth

procurare qc a qn
Fenster schliessen

próbować coś zrobić

try to do sth

procurare di fare qc
Fenster schliessen

Próbujemy skończyć pracę na czas.

We're trying to finish the work in time.

Procuriamo di finire il lavoro in tempo.
Fenster schliessen

ustalać cenę

fix the price

fissare il prezzo
Fenster schliessen

ustalać datę ślubu

fix the wedding day

fissare la data di matrimonio
Fenster schliessen

przyszywać guzik

fix the button

fissare il bottone
Fenster schliessen

uprzeć się żeby coś zrobić

set one's mind on doing sth

fissarsi di fare qc
Fenster schliessen

Uparł się, żeby z nami wyjść.

He insisted on going out with us.

Si è fissato di partire con noi.
Fenster schliessen

mieć obsesję na punkcie czegoś

be obseessed with sth

essere fissato con
Fenster schliessen

Mam bzika na punkcie piłki nożnej.

I'm obsessed with soccer.

Sono fissata con calcio.
Fenster schliessen

Wejście jest dozwolone od dziesięciu lat.

The entrence is allowed from ten years old.

 

L'entrata è consentita solo dopo dieci anni.
Fenster schliessen

Moje dzieci nie przestrzegają reguł.

My kids don't follow the rules.

I miei figli non seguono le regole.
Fenster schliessen

zazdroscić komuś czegoś

envy sb for sth

invidiare qn per qc
Fenster schliessen

Zazdroszczę ci twojego sukcesu.

I envy you for your success.

Ti invidio per il tuo successo.
Fenster schliessen

Wszyscy zazdroszczą mu majątku.

Everybody evies him for his fortune.

Tutti lo invidiano per la sua fortuna.
Fenster schliessen

zachowanie

behaviour

il comportamento
Fenster schliessen

Doradził mi, żeby tego nie robić.

He adviced me not to do that.

Mi ha cosigliato di non farlo.
Fenster schliessen

klaskać

clap, applaud

battere le mani
Fenster schliessen

pukać do drzwi

knock on the door

battere sul poltrone
Fenster schliessen

Moje serce bije.

My heart is beating.

Il mio cuore batte.
Fenster schliessen

Deszcz stuka w okna.

The rain is beating against the windows.

La pioggia batte sui vetri.
Fenster schliessen

pisać na komputerze

type on a computer

battere al computer
Fenster schliessen

Zegar wybija ósmą.

The clock strikes eight.

L'orologio batte le otto.
Fenster schliessen

W matematyce nikt go nie pobije.

Nobody beats him in math.

In matematica nassuno lo batte.
Fenster schliessen

walczyć do ostatniej kropli krwi

fight until the very end

battersi all'ultimo sangue
Fenster schliessen

walczyć o kobietę

fight for a woman

battersi per una donna
Fenster schliessen

opowiadać dowcip

crack a joke

fare una battuta
Fenster schliessen

przebieralnia

dressing room

il camerino
Fenster schliessen

improwizacja

iprovisation

l'improvvisazione (f)