Premium Partner

Analyse fin.

ratio de rentabilité

ratio de rentabilité


Kartei Details

Karten 8
Sprache Français
Kategorie Finanzen
Stufe Andere
Erstellt / Aktualisiert 02.01.2016 / 20.11.2017
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
https://card2brain.ch/box/analyse_fin_3
Einbinden
<iframe src="https://card2brain.ch/box/analyse_fin_3/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

Rentabilité du capital propre

(RCP ou ROE)

 

            BN                 

capital propre moyen

Facteur d'endettement

   Endettement effectif    

          cash-flow

Rappot cash-flow <-> investissement

 

          cash-flow             

   investissement net

Facteur de couverture des intérêts

   cash flow + intérêts étrangers  

         intérêts étrangers

Marge de cash-flow

      cash-flow      

         CA

Marge EBIT

       EBIT       

     CA net

Marge bénéficiaire nette

      BN       

   CA net

Rentabilité des capitaux investis

 (RCI ou ROI)

   Bénéf net + intérêts + impôts    

     capitaux investis moyen