Lernkarten

Karten 37 Karten
Lernende 1 Lernende
Sprache Français
Stufe Mittelschule
Erstellt / Aktualisiert 19.06.2016 / 20.06.2016
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
Einbinden
37 Exakte Antworten 0 Text Antworten 0 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen
stedelijk landschap
landschap waarin je kenmerken van een stedelijke kern aantreft
Fenster schliessen
stedelijke bebouwde kern (of stad)
uigestrekte bebouwde kern met centraal gesloten bebouwing en aan de rand meer halfopen en open bebouwing
Fenster schliessen
verspreide bebouwing
bebouwingsvorm in de open ruimte, waarbij de gebouwen verspreid of in kleine groepjes van enkele woningen of boerderijen voorkomen
Fenster schliessen
verstedelijkt landschap
landschap waarin je kenmerken van een verstedelijkte kern aantreft
Fenster schliessen
verstedelijkte (bebouwde) kern
bebouwde kern die kleiner is dan een stad ; bevat gesloten, halfopen en open bebouwing, omringd door open ruimte met landbouwgronden en bossen
Fenster schliessen
wijk
concentratie van een aantal functies (bvb woonwijk, bedrijventerrein, ….)
Fenster schliessen
wereldstad
zeer grote stad met invloedssfeer over de hele wereld
Fenster schliessen
tertiaire sector
banken, verzekeringen, ….