Lernkarten

Karten 37 Karten
Lernende 1 Lernende
Sprache Français
Stufe Mittelschule
Erstellt / Aktualisiert 19.06.2016 / 20.06.2016
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
Einbinden
37 Exakte Antworten 0 Text Antworten 0 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen
bebouwde kern
concentratie van bebouwing
Fenster schliessen
bebouwing
geheel van gebouwen ; vooral woningen, maar daarnaast ook winkels, fabrieken, kantoorgebouwen, openbare gebouwen, wegen, waterlopen, spoorwegen, tuinen, garageopritten en parkeerterreinen
Fenster schliessen
bedrijventerrein
terrein met een concentratie van fabrieken, garages, allerlei bedrijven en kantoren
Fenster schliessen
bevolkingsspreiding/ bevolkingsdichtheid
aantal inwoners per vierkante km
Fenster schliessen
centrum
gebied met concentratie aan handel en diensten
Fenster schliessen
dichtbebouwde (stads)wijken
grote zone rond het (stads-)centrum met overwegend gesloten bebouwing, waarbij wonen de belangrijkste functie is
Fenster schliessen
forens
een pendelaar die woont buiten en werkt binnen het centrum van één en dezelfde stad
Fenster schliessen
geconcentreerde bebouwing
bebouwingsvorm waarbij de gebouwen dicht tegen elkaar staan