Premium Partner

Aardrijkskunde definities derde trimester

Aardrijkskunde definities derde trimester

Aardrijkskunde definities derde trimester


Kartei Details

Karten 37
Sprache Français
Kategorie Geographie
Stufe Mittelschule
Erstellt / Aktualisiert 19.06.2016 / 20.06.2016
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
https://card2brain.ch/box/aardrijkskunde_definities_derde_trimester
Einbinden
<iframe src="https://card2brain.ch/box/aardrijkskunde_definities_derde_trimester/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
bebouwde kern

concentratie van bebouwing

bebouwing

geheel van gebouwen ; vooral woningen, maar daarnaast ook winkels, fabrieken, kantoorgebouwen, openbare gebouwen, wegen, waterlopen, spoorwegen, tuinen, garageopritten en parkeerterreinen

bedrijventerrein

terrein met een concentratie van fabrieken, garages, allerlei bedrijven en kantoren

bevolkingsspreiding/ bevolkingsdichtheid

aantal inwoners per vierkante km

centrum

gebied met concentratie aan handel en diensten

dichtbebouwde (stads)wijken

grote zone rond het (stads-)centrum met overwegend gesloten bebouwing, waarbij wonen de belangrijkste functie is

forens

een pendelaar die woont buiten en werkt binnen het centrum van één en dezelfde stad

geconcentreerde bebouwing

bebouwingsvorm waarbij de gebouwen dicht tegen elkaar staan