Premium Partner

Woody plants of Texas

.

.


Kartei Details

Karten 69
Sprache English
Kategorie Biologie
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 01.04.2016 / 01.04.2016
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
https://card2brain.ch/box/woody_plants_of_texas
Einbinden
<iframe src="https://card2brain.ch/box/woody_plants_of_texas/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

names

Southern Dewberry, Rubus trivialis

Names

Cat-brier, Smilax bona-nox

names

 

Cedar Elm, Ulmus crassifolia

names

Yaupon, Ilex vomitoria

names

Virginia Creeper, Parthenocissus quinquefolia

name

Seven-leaf Creeper, Parthenocissus heptaphylla

names

Red Buckeye, Aesculus pavia var. pavia

names

American Elm, Ulmus americana

name

Sugar Hackberry, Celtis laevigata var. laevigata

name

Possumhaw, Ilex decidua

name

Rough-leaf Dogwood, Cornus drummondii

name

Oreja de Raton, Bernardia myricifolia

name

Agarito, Mahonia trifoliolata

name

Bur Oak, Quercus macrocarpa

name

Shumard Oak, Quercus shumardii

name

Anacua, Ehretia anacua

name

Mustang Grape, Vitis mustangensis

name

Box Elder, Acer negundo

name

Texas Persimmon, Diospyros texana

name

Lindheimer's Silktassel, Garrya ovata ssp. lindheimeri

name

Eastern Cottonwood, Populus deltoides

name

Dwarf Palmetto, Sabal minor

names

Huisache, Vachellia farnesiana

name

Texas Mountain Laurel, Sophora secundiflora

plant with visible teeth

Texas Sotol, Dasylirion texanum

name

Texas Prickly Pear, Opuntia engelmannii

name

Post Oak, Quercus stellata

name

Pencil Cactus, Cylindropuntia leptocaulis

name

Turk's Cap, Malvaviscus arboreus

name

Bald Cypress, Taxodium distichum