Lernkarten

Karten 38 Karten
Lernende 0 Lernende
Sprache English
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 23.12.2015 / 23.12.2015
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
Einbinden
0 Exakte Antworten 38 Text Antworten 0 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen

coś zakwestionować

(2)

kifogásol vmit

megtámadni vmit

Fenster schliessen

komuś przysługuje prawo do obrony

vkit megilleti a védelem joga

Fenster schliessen

1. odwołać zeznania

2. podtrzymać zeznania

1. vallomást visszavonni

2. vallomást fenntartani

Fenster schliessen

zwolnić kogoś od odpowiedzialności

vkit mentesíteni a felelősség alól

Fenster schliessen

zmienić normę prawną

jogszabályokat megváltoztatni

Fenster schliessen

1. czemuś zaprzeczyć

2. obalić twierdzenie

1. vmit megcáfolni

2. megcáfolni az állítást