Lernkarten

Rob Gerritse
Karten 24 Karten
Lernende 1 Lernende
Sprache English
Stufe Andere
Erstellt / Aktualisiert 10.03.2014 / 10.03.2014
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
Einbinden
0 Exakte Antworten 22 Text Antworten 2 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen

Hoe worden biologische stoffen ingedeeld naar catagorie?

categorie 1: zal waarschijnlijk geen ziekte veroorzaken bij mensen.
catagorie 2: kan ziekte bij de mens veroorzaken, verspreiding onwaarschijnlijk, effectieve behandeling beschikbaar.
Catagorie 3: kan ernstige ziekte bij de mens veroorzaken, versprijding waarschijnlijk, effectieve behandeling beschikbaar.
Catagorie 4: als catagorie 3, maar effectie behandeling niet beschikbaar.

 

 

 

Fenster schliessen

Stoffen waarop je overgevoelig kan reageren noemen we:

Sensibiliserende stoffen.

Fenster schliessen

Hoe noemen we het onderstaande 4-stappenplan dat gevolgd moet worden om maatregelen tegen gevaarlijke stoffen te nemen?

  • Aanpak bij de bron.
  • Ventilatie / afzuiging.
  • Scheiding van mens en gevarenbron.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen.

Dit is de Arbeidshygienische strategie. 

Fenster schliessen

Het regelmatig uitvoeren van metingen om te bepalen of je niet aan teveel gevaarlijke stoffen blootstaat noemen we:

Monitoring.

Fenster schliessen

Hoe noemen we vergiftigingseffecten die zich snel na blootstelling aan een gevaarlijke stof openbaren?

Acute vergiftigingseffecten

Fenster schliessen

Onder welke groep van gevaarlijke stoffen vallen tolueen, benzeen, fenol en xyleen?

Dit zijn cyclische verbindingen.

Fenster schliessen

Welke stof kan bij intensief contact chemische brandwonden veroorzaken?

Cement.

Fenster schliessen

Wat hebben schadelijke- en irriterende stoffen met elkaar gemeen?

Het symbool waarmee ze worden geetiketteerd is hetzelfde.