Lernkarten

Rob Gerritse
Karten 24 Karten
Lernende 1 Lernende
Sprache English
Stufe Andere
Erstellt / Aktualisiert 10.03.2014 / 10.03.2014
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
Einbinden
0 Exakte Antworten 22 Text Antworten 2 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen

Grenswaarden gelden onder bepaalde voorwaarden. Welke zijn dat?

 • Blootstelling max. 8 uur per dag tot 40 uur per week
 • Volwassen en gezond zijn.
 • Onder normale inspanning werken.
Fenster schliessen

Wat betekent het als de grenswaarde wordt aangeduid met grenswaarde TGG:

Dat een overschijding van de concentratie verboden is.

Dat een overschrijding van de concentratie mogelijk geaccepteerd kan worden.

Dat een overschrijding van de concentratie altijd geaccepteerd wordt.

Fenster schliessen

Waarom kun je niet op je neus vertrouwen om te bepalen of ergens gevaarlijke stoffen aanwezig zijn?

 • Sommige stoffen zijn reukloos, maar toch gevaarlijk.
 • Sommige stoffen ruik je pas als de grenswaarde al is overschreden.
 • Sommige giftige stoffen ruiken juist lekker.
 • Sommige stoffen ruik je maar heel even en daarna ben je eraan gewend (valt het niet meer op).
Fenster schliessen

Wat is een preventieve maatregel als je vaak werkt met biologische stoffen?

Inenten.

Fenster schliessen

Wat is een EHBO-actie bij ongevallen met zuren of logen?

Spoelen met water, dus altijd voldoende water bij de hand hebben!

Fenster schliessen
Lizenzierung: Keine Angabe

Als je deze jarrycan brandstof in de volle zon ziet staan is er sprake van een:

Onveilige handeling

Onveilige situatie

Het bewust nemen van aanvaardbare risico's

Fenster schliessen

Een schilder die binnen schildert met verf op basis van oplosmiddelen gebruikt adembescherming. Waarom kan hij toch een boete krijgen van de Inspectie SZW?

Hij moet de arbeidshygienische strategie volgen en dat doet hij niet.

Fenster schliessen

Onder welke omstandigheden wordt je sneller vergitigd?

 • hoge concentraties giftige stof.
 • hoge temperatuur.
 • heel fijne stofdeeltjes.
 • geen of een slechte ventilatie.