Flashcards

Rob Gerritse
Flashcards 24 Flashcards
Students 1 Students
Language English
Level Other
Created / Updated 10.03.2014 / 10.03.2014
Licencing Not defined
Weblink
Embed
0 Exact answers 22 Text answers 2 Multiple-choice answers
Close window

Op welke manieren kunnen gevaarlijke stoffen in je lichaam komen?

  • Opname via de mond (via spijsvertering).
  • Opname via de mond en neus (via ademhaling).
  • Opname via intacte huid.
  • Opname via beschadigde huid.
Close window

Hoe noem je een vergiftigingseffect waarbij je de gevolgen pas na langere tijd merkt.

Een chronisch vergiftigingseffect.

Close window

Tot welke catagorie gevaarlijke stoffen behoren munitie, tnt en buskruid?

Tot de catagorie explosieve stoffen.

Close window
Licencing: Not defined

Hoe noemen we stoffen die de verbranding van andere stoffen kunnen veroorzaken of bevorderen.

Oxiderende stoffen.

Close window

Onder welke catagorie van gevaarlijke stoffen vallen benzine, aceton en white spirit?

Licencing: Not defined

Dit zijn (zeer) licht ontvlambare vloeistoffen.

Close window

De schildersziekte wordt veroorzaakt door opname van:

Organische oplosmiddelen, zoals terpentine.

Close window

Welke stof komt vrij bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen?

Koolmonoxide.

Close window
Licencing: Not defined

Welk gas zit er in de meest rechtse industriele gascilinder?

Acetyleen. Dat kun je zien aan de kleur van de schouder van de cilinder