Lernkarten

Karten 65 Karten
Lernende 3 Lernende
Sprache Français
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 11.05.2021 / 01.06.2021
Lizenzierung Namensnennung (CC BY)     (Heu-Boulhat, Élodie & Mabilat, Jean-Jacques (2015): Édito B2 - Méthode de francais. Les Éditions Didier, 3ième edition.)
Weblink
Einbinden
65 Exakte Antworten 0 Text Antworten 0 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen

Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen.

Il faut bien se rendre à l'évidence.