Lernkarten

Karten 128 Karten
Lernende 3 Lernende
Sprache Deutsch
Stufe Andere
Erstellt / Aktualisiert 14.08.2019 / 01.10.2019
Lizenzierung ©     (Busuu)
Weblink
Einbinden
128 Exakte Antworten 0 Text Antworten 0 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen
Amari yokunai (あまりよくない)
Nicht so toll
Fenster schliessen

daisuki / だいすき / 大好き

lieben
Fenster schliessen
Dōzo, yoroshiku (どうぞ、よろしく)
Erfreut, Sie kennenzulernen
Fenster schliessen
Genki dayo (げんきだよ)
Mir gehts gut (Zwanglos)
Fenster schliessen
Māmā (まあまあ)
Geht so / Nicht schlecht
Fenster schliessen
あさい (asai)
seicht
Fenster schliessen
あなた は せがひくい です。 (Anata wa segahikui desu.)
Du bist klein.
Fenster schliessen
あなた は とても はやく あるきます。 (Anata wa totemo hayaku arukimasu.)
Du gehst sehr schnell.
Fenster schliessen
あなた は なんかい ... を します か。 (Anata wa nankai ... wo shimasu ka.)
Wie oft...?
Fenster schliessen
あなた は はたらいていますか、がくせい ですか? (Anata wa hataraiteimasu ka, gakusei desu ka?)
Arbeitest du oder studierst du?
Fenster schliessen
あなた は もっています、かっています、います (Anata wa motteimasu, katteimasu, imasu)
du hast
Fenster schliessen
あなたたち は ちいさな じむしょ で はたらきます か。 (Anatatachi wa chiisana jimusho de hatarakimasu ka.)
Arbeitet ihr in einem kleinen Büro?
Fenster schliessen
あなたたち は わかい です。 (Anatatachi wa wakai desu.)
Ihr seid jung.
Fenster schliessen
いえ (ie)
das Haus
Fenster schliessen
いしゃ (isha)
der Arzt / die Ärztin
Fenster schliessen
いつも (itsumo)
immer
Fenster schliessen
いぬ (inu)
der Hund
Fenster schliessen
うさぎ (usagi)
das Kaninchen
Fenster schliessen
うれしい (ureshii)
fröhlich
Fenster schliessen
えいがかん (eigakan)
das Kino
Fenster schliessen
えいがかん に いく (eigakan ni iku)
ins Kino gehen
Fenster schliessen
えき (eki)
der Bahnhof
Fenster schliessen
えさ を あげる (esa wo ageru)
füttern
Fenster schliessen
おおきい (ookii)
groß
Fenster schliessen
おしごと は なに を して います か? (oshigoto wa nani o shite imasu ka?)
Was ist dein Beruf?
Fenster schliessen
おとうさん (otousan)
der Vater
Fenster schliessen
おふろ (ofuro)
das Badezimmer
Fenster schliessen
おもい (omoi)
schwer
Fenster schliessen
およぐ (oyogu)
schwimmen
Fenster schliessen
おんがく を きく (ongaku wo kiku)
Musik hören