Cartes-fiches

Cartes-fiches 116 Cartes-fiches
Utilisateurs 2 Utilisateurs
Langue English
Niveau Autres
Crée / Actualisé 25.08.2018 / 21.04.2020
Lien de web
Intégrer
0 Réponses exactes 116 Réponses textes 0 Réponses à choix multiple
Fermer la fenêtre

Rechts / Links

dexiá δεξιά

aristerá αριστερά

Fermer la fenêtre

Ja / Nein

nai ναι

óchi όχι

Fermer la fenêtre

Medikament

fármako φάρμακο

Fermer la fenêtre

Schlaf / schlafen

ýpnos ύπνος

Fermer la fenêtre

Zahlen von 1 - 10

éna ένα

dýo δύο

tría τρία

téssera τέσσερα

pénte πέντε

éxi έξι

eptá επτά

októ οκτώ

ennéa εννέα

déka δέκα

Fermer la fenêtre

Zahlen von 11 - 20

éndeka ένδεκα

dódeka δώδεκα

dekatría δεκατρία

dekatéssera δεκατέσσερα

dekapénte δεκαπέντε

dekaéxi δεκαέξι

dekaeptá δεκαεπτά

dekaochtó δεκαοχτώ

dekaennéa δεκαεννέα

eíkosi (ikosi) είκοσι

Fermer la fenêtre

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Triánta Τριάντα

saránta σαράντα

penínta πενήντα

exínta εξήντα

evdomínta εβδομήντα

ogdónta ογδόντα

enenínta ενενήντα

ekató εκατό

Fermer la fenêtre

Der Abend / Heute Abend

to vrady το βραδυ