Cartes-fiches

Cartes-fiches 91 Cartes-fiches
Utilisateurs 1 Utilisateurs
Langue English
Niveau École primaire
Crée / Actualisé 10.12.2016 / 15.05.2017
Attribution de licence Non précisé
Lien de web
Intégrer
91 Réponses exactes 0 Réponses textes 0 Réponses à choix multiple
Fermer la fenêtre

Hvað eru vísindi?

Veldu eitt:

a. Kerfisbundinn rannsókn.

b. Greining gagna

c. Gagnrýnin hugsun

d. Miða við að þróa þekkingu

e. Allt er rétt.

Allt er rétt. (Kerfisbundinn rannsókn. Greining gagna. Gagnrýnin hugsun. Miða við að þróa þekkingu) 
Fermer la fenêtre

Er félagsfræði vísindi (eitt rangt)?

Veldu eitt:

a. Já því hún beitir vísindalegum aðferðum.

b. Já það er hægt að skoða einstaklinginn óháð samfélaginu á vísindalegan hátt.

c. Já því það er hægt sé að komast að vísindalegri niðurstöðu óháð gildi og skoðunum í félagsfræði.

d. Já það er hægt að sannprófa niðurstöðurnar.

e. Já það er hægt að setja fram prófanlega tilgátu sem mögulegt er að styðja eða hafna.

Já það er hægt að skoða einstaklinginn óháð samfélaginu á vísindalegan hátt. 
Fermer la fenêtre

Hvernig getur félagsfræði nýst okkur (eitt rangt)?

Veldu eitt:

a. Hún getur hjálpað okkur að skoða heiminn útfrá mörgum ólíkum sjónarhornum.

b. Hún getur hjálpað okkur að skilja hvernig sjúkdómseinkenni tiltekins einstaklings meða andlegan sjúkdóm birtast líkamlega.

c. Hún getur hjálpað okkur að skilja afleiðingar stjórnmálalegra athafna.

d. Hún getur aukið sjálfsvitund þannig að við áttum okkur frekar á hvaða þættir í umhverfinu hafa áhrif á hegðun okkar

Hún getur hjálpað okkur að skilja hvernig sjúkdómseinkenni tiltekins einstaklings meða andlegan sjúkdóm birtast líkamlega. 
Fermer la fenêtre

Eiga félagsfærðingar að taka afstöðu til samfélagslegra málefna?

Veldu eitt:

a. Nei félagsfræðingurinn verður alltaf að vera hlutlaus.

b. Já félagsfræðingurinn á að nota þekkingu sína til samfélagslegra úrbóta.

Já félagsfræðingurinn á að nota þekkingu sína til samfélagslegra úrbóta. 
Fermer la fenêtre

Hvað nefnist félagsfræði á ensku?

Veldu eitt:

a. Psychology

b. Anthrapology

c. Humanology

d. Sociology

Sociology
Fermer la fenêtre

Myndlíkingin við Halfway mouantain í upphafi bókarinnar á að

Veldu eitt:

a. Sýna okkur að mikilvægt er að skoða ólík sjónarhorn 

b. Náttúruvísindi standi framar félagsvísindum

c. Félagsfræði sé á botninnum í vísindapýramídanum

d. Að félagsfræði ráði yfir takmörkuðum möguleikum til að skilja samfélagið

Sýna okkur að mikilvægt er að skoða ólík sjónarhorn
Fermer la fenêtre

Hvernig tengist franska byltingin þróun félagsvísinda?

Veldu eitt:

a. Lýðræði veitti frelsi til þess að að stunda rannsóknir á mannlegu samfélagi

b. Byltingarmenn höfðu mikinn áhuga á félagsvísindum

c. Napóleon lagði mikið fjármagn til uppbyggingu félagsvísindaseturs í París

d. Frakkar voru frumkvöðlar í náttúruvísindum sem félagsvísindin hermdu eftir

Lýðræði veitti frelsi til þess að að stunda rannsóknir á mannlegu samfélagi
Fermer la fenêtre

Maðurinn er félagsvera. Hvað er átt við með því?

Veldu eitt:

a. Samskipti eru nauðsynleg fyrir manninn til að skilja umhverfi sitt

b. Samskipti eru nauðsynleg fyrir mannin til að þroskast eðlilega

c. Samskipti eru nauðsynleg fyrir manninn til að uppfylla grunnþarfir

d. Samskipti eru mikilvæg til að skilja umhverfi sitt og aðstæður

e. Allt er rétt

Allt er rétt. (Samskipti eru nauðsynleg fyrir manninn til að skilja umhverfi sitt Samskipti eru nauðsynleg fyrir mannin til að þroskast eðlilega Samskipti eru nauðsynleg fyrir manninn til að uppfylla grunnþarfir. Samskipti eru mikilvæg til að skilja umhve
Fermer la fenêtre

Hvers vegna skipti heimsvaldastefna máli fyrir þróun félagsvísinda

Veldu eitt:

a. Þær aðferðir sem tíðkuðust meðal Innfæddra á nýlendum voru þróaðari en hjá Evrópubúum

b. Að sjá ný samfélög sýndi Evrópubúum að samfélagið gæti verið öðruvísi

c. Aukið fjármagn með landtökum veitti tækifæri til að mynda grunn fyrir nýjar fræðigreinar

d. Hugmyndir náttúruvísinda stórefldust með landafundum

Að sjá ný samfélög sýndi Evrópubúum að samfélagið gæti verið öðruvísi
Fermer la fenêtre

Mannfræði

Veldu eitt:

a. Notar makró-rannsóknir

b. Fæst aðalega við vestræn samfélög

c. Beitir makró og míkróaðferðum á vestrænum samfélögum

d. Skoðar frumstæð samfélög með míkró aðferðum

Skoðar frumstæð samfélög með míkró aðferðum.
Fermer la fenêtre

Sá sem er í stöðunni kennari leikur hlutverk kennara sem er....

Veldu eitt:

a. Alltaf skemmtilegur

b. Skemmtilegur ef sumir nemendur eru skemmtilegir

c. Skemmtilegur ef honum finnst allir nemendur vera skemmtilegir

d. Skemmtilegur ef hann ákveður að leika það hlutverk

Skemmtilegur ef hann ákveður að leika það hlutverk
Fermer la fenêtre

Hvaða atriði er ekki eitt þeirra sem myndi koma fram ef reglur yrðu aflagðar innan félagslegra festa? (Hvað er rangt)

Veldu eitt:

a. Skólinn myndi verða íhaldssamari

b. Allt þjóðskipulagið gæti farið í algjört rugl

c. Menn myndu bara spila á fótboltaæfingum og hætta að hlusta á þjálfarann

d. Nemendur myndu nota símana meira í skólastofunni 

Skólinn myndi verða íhaldssamari
Fermer la fenêtre

Félagsfræði getur stuðlað að aukinni sjálfsvitund. Hvernig getur aukin sjálfsvitun gagnast okkur? (eitt rangt)

Veldu eitt:

a. Við tökum meðvitaðari ákvarðanir

b. Við erum líklegri til að gera það sem raunverulega er gott fyrir okkur

c. Við erum líklegri til að hugsa um aðra frekar en okkur sjálf

d. Við erum líklegri til að leiðrétta fyrir okkar veikleika í samskiptum

Við erum líklegri til að hugsa um aðra frekar en okkur sjálf
Fermer la fenêtre

Niðurstöður rannsóknar Elto Mayo á starfsmönnum fyrirtækisins General Electrics sýndu...

Veldu eitt:

a. Þóknunaráhrif sem geta oftast verið vandamál í makró rannsóknum

b. Þóknunaráhrif sem geta oftar verið vandamál í míkró rannsóknum en makró

c. Þóknunaráhrif sem eru alltaf vandamál í öllum rannsóknum í vísindum

d. Þóknunaráhrtif sem eru ekki vandamál í rannsóknum

e. Þóknunaráhrif sem geta verið vandamál í rannsóknum þar sem unnið er með skráðar heimildir

Þóknunaráhrif sem geta oftar verið vandamál í míkró rannsóknum en makró
Fermer la fenêtre

Hvað er átt við með því að félagsleg umbylting í Evrópu hafi haft áhrif í þróun félagsvísinda (eitt rangt)?

Veldu eitt:

a. Lýðræði gerði umræðu fyrir rannsóknum á samfélaginu auðveldari

b. Fólksflótti úr sveitum í borgir

c. Samfélög urðu til sem voru mun flóknari en landbúnaðarsamfélagið hafði verið

d. Konungsveldi miðalda var ekki hrifið af því að láta rannsaka samfélagið

e. Menn fóru að sigla til annara heimsálfa og sáu ólík samfélög

Menn fóru að sigla til annara heimsálfa og sáu ólík samfélög
Fermer la fenêtre

Hvað af eftirfarandi væri besta mögulega nýting á þekkingu og rannsóknum félagsfræðinga?

Veldu eitt:

a. Hanna rannsóknir og láta aðra framkvæma þær

b. Hanna rannsóknir, framkvæma þær sjálfir en láta aðra um að túlka niðurstöður þeirra

c. Hanna rannsóknir, framkvæma þær sjálfir, túlka niðurstöður þeirra en láta stjórnmálamenn um opinbera umræðu

d. Hanna rannsóknir, framkvæma þær sjálfir, túlka niðurstöður þeirra og taka opinbera afstöðu útfrá niðurstöðunum

Hanna rannsóknir, framkvæma þær sjálfir, túlka niðurstöður þeirra og taka opinbera afstöðu útfrá niðurstöðunum 
Fermer la fenêtre

Félagsfræðin er vísindi en hvers vegna (eitt rangt)

Veldu eitt:

a. Félagsfræðingar beita kerfisbundnum rannsóknum

b. Aðrir geta kannað hvort niðurstöðurnar séu réttar með því að herma eftir rannsókninni

c. Félagsfræðingar eru hlutlausir í þjóðfélagslegri umræðu

d. Félagsfræðin beitir gagnrýnni hugsun við mat á rannsóknum

Félagsfræðingar eru hlutlausir í þjóðfélagslegri umræðu
Fermer la fenêtre

Samfélag er hugtak sem er 

Veldu eitt:

a. Mjög skýrt

b. Nokkuð skýrt

c. Frekar óskýrt

d. Mjög óskýrt

Mjög óskýrt
Fermer la fenêtre

Félagsfræðingar líta svo á að afbrot..

Veldu eitt:

a. Sé einungis að finna í þróuðum samfélögum

b. Séu alltaf slæm

c. Séu alltaf slæm hafi þau slæmar afleiðingar fyrir þann sem fremur þau

d. Séu ekki endilega slæm

Séu ekki endilega slæm
Fermer la fenêtre

Ég verð atvinnulaus og nokkrum mánuðum seinna er ég orðinn þunglyndur sem leiðir til þess að ég borða minna og grennist mikið. Þetta dæmi sýnir að...

Veldu eitt:

a. Flestir sem verða atvinnulausir missa þyngd

b. Félagsfræðin útskýrir best þau áhrif sem atvinnuleysi hefur á eisntaklinga

c. Félagslegir þættir skýri atvinnuleysi betur en sálfræðilegir þættir

d. Félagsfræði skarist við aðrar greinar

Félagsfræði skarist við aðrar greinar
Fermer la fenêtre

Rannsókn Laud Humphreys á samkynhneigðum mönnum var EKKI gott dæmi um

Veldu eitt:

a. Siðferðisleg álitamál í rannsóknavinnu

b. Hvernig þjóðfélagið hefur neikvæð áhrif á tiltekna hópa vegna fordóma

c. Hvernig stundum kann að vera erfitt að vega og meta hvort niðurstöður rannsóknarinnar séu þess virði að beita blekkingum

d. Hvernig skráðar heimildir eru notaðar til að greina hópa

Hvernig skráðar heimildir eru notaðar til að greina hópa
Fermer la fenêtre

Í rannsókn á samkynhneigðum mönnum hafði Laud Humphrey upp á mönnunum með því að...

Veldu eitt:

a. Skrá niður heimilisföng

b. Skrá niður kreditkortaupplýsingar

c. Skrá niður bílnúmer

d. Skrá niður símanúmer

Skrá niður bílnúmer
Fermer la fenêtre

Ég geri tölfræðilega greiningu á tengslum mætinga og einkunna í félagsfræði. Rannsóknin mín er..

Veldu eitt:

a. Makró rannsókn

b. Míkró rannsókn

c. Vettvangsrannsókn

d. Óstaðlað viðtal

e. Staðlað viðtal

Makró rannsókn
Fermer la fenêtre

Í rannsókn sinni á samkynhneigðum mönnum var helsta niðurstaða Humphreys sú að...

Veldu eitt:

a. ......að samkynhneigðir menn væru persónulegri í samskiptum en gagnkynhneigðir

b. .......samkynhneigðir menn væru ópersónulegri í samskiptum en gagnkynhneigðir

c. ....fordómar í samfélaginu þvinguðu menn til að vera inni í skápnum

d. ....að samkynhneigðir menn væru opnari en gagnkynhneigðir menn

...fordómar í samfélaginu þvinguðu menn til að vera inni í skápnum
Fermer la fenêtre

Sögur Victors af Aveyron sem ólst upp í skóglendi Frakklans og Genie sem mátti þola að vera bundin í litlu herbergi til tæplega 14 ára aldurs sýna að.. 

Veldu eitt:

a. ....maðurinn er félagsvera

b. ...heilinn þroskast eðlilega óháð mannlegum samskiptum

c. .....maðurinn er óháður félagslegum tengslum

d. ...félagsleg tengsl séu ofmetin

e. ...ef gerðar eru rannsóknir á mönnum sýna þeir mótþróa

...maðurinn er félagsvera
Fermer la fenêtre

Næmisskeið (sensitive/critical period) er hugtak sem á við um þroska mannlegra eiginleika eins og samskiptahæfileika, hegðunar eða þróun tungumáls. Þannig getur verið að tilteknir þættir í þroskaferli einstaklinga verði óafturkræfir þroskist þeir ekki innan ákveðins tímaramma. Þetta hefur helst verið sannað með rannsóknum á...

Veldu eitt:

a. Dýrum

b. Villtum börnum

c. Eineggja tvíburum

d. Tvíeggja tvíburum

e. Eineggja tvíburum sem alast upp saman

Villtum börnum
Fermer la fenêtre

Hvað var Genie Gömul þegar hún losnaði úr félagslegri einangrun árið 1970?

Veldu eitt:

a. 13 ára og 7 mánaða

b. 8 ára og 3 mánaða

c. 20 mánaða

d. 28 ára og 5 mánaða

e. 6 ára og 4 mánaða

13 ára og 7 mánaða.
Fermer la fenêtre

Hvað gerði Laud Humphreys til þess að villa á sér heimildir þannig að mögulegt væri fyrir hann að rannsaka hegðun og lífsstíl samkynhneigðra manna? 

Veldu eitt:

a. Lagði fyrir spurningalista meðal 1000 samkynheigðra manna, þóttist vera að spyrja um viðhorf til tónlistar en var að að kanna hegðun

b. Sagðist vera að taka viðtöl vegna drykkjuvenja þegar hann var að skoða hugmyndir manna um kynhegðun

c. Sagðist vera blaðamaður að athuga hugmyndir um fóstureyðingar þegar hann var í raun að kanna viðhorf um kynhegðun

d. Gerðist dyravörður á stað þar sem ópersónulegt kynferðislegt samneiti átti sér stað

Gerðist dyravörður á stað þar sem ópersónulegt kynferðislegt samneiti átti sér stað
Fermer la fenêtre

Hvað hét sá sem gerði vettvangsrannsókn á samkynhneigðum mönnum sem nefnd var "tea room trade"?

Veldu eitt:

a. Laud Humphreys

b. Karl Marx

c. Emile Durkheim

d. Max Weber

Laud Humphreys
Fermer la fenêtre

Í rannsókn Elton Mayo sem gerð var við Hawthorne komu fram þóknunaráhrif. Hvaða þáttur var ekki notaður sem frumbreyta í rannsókninni?

Veldu eitt:

a. Lýsing

b. Launagreiðslur

c. Kaffitímar

d. Hljóð

Hljóð