Lernkarten

Karten 150 Karten
Lernende 1 Lernende
Sprache English
Stufe Grundschule
Erstellt / Aktualisiert 08.12.2016 / 15.05.2017
Lizenzierung Keine Angabe
Weblink
Einbinden
150 Exakte Antworten 0 Text Antworten 0 Multiple Choice Antworten
Fenster schliessen

Hvaða þáttur á ekki við um þær tilgátur sem Durkheim notaði til að sanna kenningu sína um að félagsleg tengsl hefðu áhrif á sjálfsvígstíðni

Veldu eitt:

a. Trú

b. Kyn

c. Efnahagur (stéttarstaða)

d. Búseta 

e. Kynþáttur 

Kynþáttur
Fenster schliessen

Í upphafi rannsóknarferlisins byrjum við á að..

Veldu eitt:

a. Setja fram tilgátu 

b. Túlka niðurstöðurnar

c. Framkvæma rannsóknina

d. Kanna heimildir

e. Setja fram kenningu

Setja fram tilgátu
Fenster schliessen

Um hvað fjallaði bók sem Emile Durkheim gaf út árið 1897?

Veldu eitt:

a. Trú

b. Að sálina er aðeins hægt að skoða með tilgátuprófunum

c. Sjálfsvíg 

d. Upplýsingastefnuna

e. Aðferðafræði sem verður að vera þannig upp sett að aðrir geti fylgt henni á eftir

Sjálfsvíg
Fenster schliessen

Hvað er ekki hefðbundin aðferð við upplýsingaöflun í félagsfræði (eitt rangt):

Veldu eitt:

a. Kannanir

b. Tilraunir

c. Athuganir

d. Skráðar heimildir

e. Forskoðanir 

Forskoðanir
Fenster schliessen

Ákveðnar upplýsingar eru opinberar og má meðal annars finna inn á síðu Ríkislögreglustjóra. Sem dæmi um þetta má nefna tölfræði um fíkniefnabrot en erfiðara getur reynst að fá upplýsingar um viðhorf fólks til fíknefna og fíkniefnabrota. Til þess að fá slíkar upplýsingar gætum við gert skoðanakönnun en við gerð hennar myndum við nota úrtak sem við myndum miða við þýði. Hvað er úrtak og hvað er þýði?

Veldu eitt:

a. Úrtak er samsett hlutfall og þýði er háð breyta

b. Úrtak er hópur en þýði er heildarfjöldinn. 

c. Úrtak er frumbreyta og þýði er fylgibreyta

d. Þýði er hópur og úrtak er heildarfjöldinn.

Úrtak er hópur en þýði er heildarfjöldinn.
Fenster schliessen

Hvað af neðangreindu er ekki eitt af því sem mikilvægt er að sé til staðar í félagsfræðirannsóknum (eitt rangt):

Veldu eitt:

a. Mikilvægt er að ekki sé hægt að greina hver svarar spurningalista

b. Mikilvægt að fá leyfi frá persónuvernd

c. Mikilvægt að passa að niðustöðurnar samræmist þeim væntingum sem þeir sem fjarmagna rannsóknina sækjast eftir 

d. Mikilvægt er að velja rannsóknaraðferð sem hentar því viðfangsefni sem við erum að rannsaka

Mikilvægt að passa að niðustöðurnar samræmist þeim væntingum sem þeir sem fjarmagna rannsóknina sækjast eftir
Fenster schliessen

Í rannsóknum sínum hafa félagsfræðingar nokkur markmið. Þau eru meðal annars að:

Veldu eitt:

a. Lýsa, útskýra, alhæfa og spá fyrir um þróun 

b. Spá fyrir um þróun útfrá líffræðilegum einkennum.

c. Skýra einstaklingsbundna hegðun með líffræðilegum einkennum

d. Sýna fram á að félagsfræðin standi framar öðrum greinum félagsvísinda.

Lýsa, útskýra, alhæfa og spá fyrir um þróun
Fenster schliessen

Hvaða heimildir notaði Durkheim í rannsókn sinni á sjálfsvígum?

Veldu eitt:

a. Gögn sem sýndu þróun sjálfsvíga eftir kyni í Þýskalandi frá 1884-1891

b. Gögn úr gagnabanka FBI

c. Gögn um sjálfsvíg frá nokkrum Evrópulöndum m.a. Frakklandi og Þýskalandi 

d. Gögn sem sýndu þróun sjálfsvígstíðni í Bretlandi frá 1860-1864

Gögn um sjálfsvíg frá nokkrum Evrópulöndum m.a. Frakklandi og Þýskalandi